Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie to jeden z popularniejszych produktów oferowanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Są to polisy, których celem jest zabezpieczenie bliskich na wypadek śmierci osoby ubezpieczającej. Płacąc regularne składki, zakład ubezpieczeniowy zobowiązuje się na wypadek śmierci do wypłacenia określonej umową kwoty osobom uposażonym lub spadkobiercom. Umowę można zawrzeć dożywotnio lub na czas określony.

Co obejmuje ubezpieczenie na życie?

Moja agencja oferuje ubezpieczenie na życie, które stanowić będzie finansowe zabezpieczenie najbliższych po śmierci ubezpieczonego. Mogę zaproponować również rozszerzenie ochrony ubezpieczonego na wypadek choroby, inwalidztwa i niezdolności do pracy. Dodatkowo można zabezpieczyć się na wypadek zawałów, udarów, a także nowotworów. Umowę możemy tak skonstruować, by uwzględnić w niej element inwestycyjno-oszczędnościowy. W takiej sytuacji część składki przeznaczana jest na inwestycje w formie jednostek uczestnictwa w przeróżnych funduszach. Zachęcam Państwa do wykupu ubezpieczenia na życie. Jako doświadczony agent ubezpieczeniowy dopasuję odpowiednią polisę do wymagań każdego klienta, tak by jego rodzina była w przyszłości finansowo zabezpieczona.

komunikacyjne

OC, AC, NNW, Assistance, krótkoterminowe

majątkowe

domów, mieszkań, budynków, przedmiotów, domów w budowie

życiowe

zadbaj o bezpieczeństwo i przyszłość Twoją i bliskich Ci osób

rolne

OC, uprawy, budynki, ciągniki i maszyny rolnicze

zdrowotne

prywatna opieka zdrowotna

turystyczne

ochrona w czasie podrozy i dłuższych wyjazdow za granicę

dla firm

bezpieczeństwo pracownikow, Klientow i majątku Twojej firmy