Ubezpieczenie majątkowe

Ubezpieczenie majątkowe to ubezpieczenie kompensujące skutki zdarzeń losowych powodujących stratę majątku po pożarze, zalaniach oraz innych wydarzeniach spowodowanych silami natury lub działalnością osób trzecich. Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego mogą zostać objęte wszystkie interesy majątkowe zgodne z prawem i dajce się wycenić. Najczęściej są to nieruchomości, domy, mieszkania, zakłady pracy, budynki, warsztaty oraz wiele podobnych obiektów. Ubezpieczenie majątku chronią interes ubezpieczającego, wyrównując szkody powstałe na skutek działań zdarzeń losowych powodujących straty materialne.

Co podlega ubezpieczeniu majątkowemu?

Moja agencja ubezpieczeniowa oferuje wiele atrakcyjnych forma ubezpieczenia majątkowego. Proponuję ubezpieczenie domów i mieszkań przed ogniem, zalaniem oraz innymi zdarzeniami losowymi, takimi jak huragany, trąby powietrzne, powodzie, lawiny itp. Płacąc składkę podstawową, jesteście Państwo chronieni przed typowymi szkodami, rozszerzając zakres umowy, można zwiększyć asekurację o zdarzenie nietypowe. Drugą formą ubezpieczenia majątkowego jest ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem. Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu, które jest własnością ubezpieczonego. Wysokość składki określa się w zależności od stopnia ryzyka oraz wartości mienia. Ubezpieczenia majątkowe pokrywają również koszty naprawy po aktach wandalizmu. Zachęcam do odwiedzenia mojej agencji. Zaproponuję najlepsze rozwiązanie ubezpieczeniowe, które zabezpieczy Waszą własność i majątek.

komunikacyjne

OC, AC, NNW, Assistance, krótkoterminowe

majątkowe

domów, mieszkań, budynków, przedmiotów, domów w budowie

życiowe

zadbaj o bezpieczeństwo i przyszłość Twoją i bliskich Ci osób

rolne

OC, uprawy, budynki, ciągniki i maszyny rolnicze

zdrowotne

prywatna opieka zdrowotna

turystyczne

ochrona w czasie podrozy i dłuższych wyjazdow za granicę

dla firm

bezpieczeństwo pracownikow, Klientow i majątku Twojej firmy