BLOG

Ubezpieczenia w rolnictwie. Charakterystyka

Rolnicy zobowiązani są do zawarcia obowiązkowych umów ubezpieczeniowych. Zgodnie z prawem rolnik jest osobą fizyczną, która posiada lub współposiada gospodarstwo rolne. Istnieje grupa ubezpieczeń, które w tym przypadku są niezbędne i konieczne jest ich posiadanie. Zalicza się tu ubezpieczenie budynków, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, kolejne to ubezpieczenie upraw rolnych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób posiadających pojazdy mechaniczne. Każde z tych ubezpieczeń, może mieć znaczenie w codziennej pracy związanej z uprawami.

Co dają ubezpieczenia w rolnictwie?

Ubezpieczenia rolne, są określane przez prawo jako obowiązkowe. Rolnicy mają obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia budynków, wchodzących w skład gospodarstwa od ognia i innych zdarzeń losowych -  oznacza to, że pieniądze z polisy zostaną wypłacone w sytuacji np. pożaru, powodzi, huraganu i innych tego rodzaju zdarzeń, jeśli spowodują one zniszczenia w obrębie budynków. Kolejne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, wiąże się z wypłatą odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem gospodarstwa. Duże znaczenie ma również ubezpieczenie upraw rolnych, jednak nie jest ono obowiązkowe dla każdego. To ubezpieczenie dotyczy rolników, którzy uzyskali tzw. dopłaty -  są oni zobowiązani do ubezpieczenia przynajmniej 50% powierzchni swoich upraw w związku z ryzykiem szkód, jakie mogłyby być spowodowane przez powódź, grad, suszę, przymrozki wiosenne lub ujemne skutki przezimowania.

Ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych

Każdy rolnik powinien również pamiętać, że jeśli posiada ciągniki czy przyczepy rolnicze, to są to pojazdy poruszające się również po drogach publicznych, a zgodnie z prawem, każdy taki pojazd powinien mieć wykupione ubezpieczenie OC.

Wróć do bloga