BLOG

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

Postęp technologiczny oraz coraz większa dostępność do samochodów, które jeszcze parę dekad temu stanowiło dobro luksusowe, paradoksalnie nie wpływa na większą świadomość kierowców oraz bezpieczeństwo na drodze. Warto więc dowiedzieć się, w jaki sposób należy się chronić przed nieodpowiedzialnymi zachowaniami kierowców, aby w razie konieczności uzyskać dofinansowanie naprawy auta lub wsparcie podczas leczenia.

 

Obligatoryjne ubezpieczenie OC

 

Każdy kierowca jest zobligowany prawem do tego, aby wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Powinno nastąpić to najpóźniej w dniu rejestracji auta. Zawarcie takiej polisy gwarantuje kierowcy, że ubezpieczyciel zgodzi się pokryć szkody wyrządzone przez kierowcę innym uczestnikom ruchu. Ochroną ubezpieczeniową jest objęte zarówno zdrowie i życie innych kierowców i pasażerów, jak i mienie. Zakres OC jest taki sam bez względu na miejsce wykupienia polisy, a reguluje go ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.

 

W internecie dostępna jest duża oferta kalkulatorów, które pozwalają oszacować wysokość składki OC w zależności od marki auta, jego stanu technicznego, wieku oraz sytuacji rodzinnej kierowcy czy historii wypadkowej auta. 

 

Dobrowolne ubezpieczenie Assistance

 

Uzupełnieniem polisy OC lub AC może być ubezpieczenie komunikacyjne Assistance. Zawarcie go zapewnia całodobową pomoc w razie awarii lub stłuczki oraz wsparcie techniczne związane np. z odholowaniem auta do warsztatu. Mogą to także być usługi związane z dostarczeniem paliwa lub otrzymaniem auta zastępczego na czas naprawy. W zależności od zakresu ubezpieczenia kierowca może liczyć także na pomoc medyczną lub prawną, także dla swoich pasażerów. 

 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

 

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uprawniają do wypłaty odszkodowania w przypadku trwałych następstw wynikających z wydarzeń komunikacyjnych, takich jak uszczerbek na zdrowiu, niepełnosprawność czy śmierć osób ubezpieczonych. W zależności od zakresu tego ubezpieczenia może ono obejmować kierowcę lub kierowcę wraz z podróżującymi z nim współpasażerami. Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny.

Wróć do bloga